,

آمار کرونا تا 5بهمن در کل جهان

فوتی‌های ناشی از کرونا در جهان با رشد 13 هزار و 823 نفری در یک روز به تعداد 2 میلیون و 130 هزار و 341 نفر رسیده است.

آمار بهبود یافتگان نیز به 71 میلیون و 369 هزار و 788 نفر رسیده است.

آمار مبتلایان 10 کشور اصلی درگیر شیوع کرونا به شرح زیر است؛ اعداد داخل پرانتز تعداد مبتلایان جدید هر کشور است.

1.آمریکا 25 میلیون و 566 هزار و 789 نفر (172 هزار و 913 نفر)

2. هند 10 میلیون و 655 هزار و 435 نفر (14 هزار و 891 نفر)

3. برزیل 8 میلیون و 816 هزار و 254 نفر (61 هزار و 121 نفر)

4. روسیه 3 میلیون و 697 هزار و 273 نفر (20 هزار و 921 نفر)

5. بریتانیا 3 میلیون و 617 هزار و 459 نفر (33 هزار و 552 نفر)

6. فرانسه 3 میلیون و 35 هزار و 181 نفر (23 هزار و 924 نفر)

7. اسپانیا 2 میلیون و 603 هزار و 472 نفر (فاقد آمار اعلامی جدید)

8. ایتالیا 2 میلیون و 455 هزار و 185 نفر (13 هزار و 331 نفر)

9. ترکیه 2 میلیون و 424 هزار و 328 نفر (5 هزار و 856 نفر)

10. آلمان 2 میلیون و 137 هزار و 689 نفر (12 هزار و 428 نفر)

گفتنی است ایران در این فهرست با 1 میلیون و 367 هزار و 32نفر مبتلا و 6 هزار و 207 مبتلا جدید شانزدهمین کشور با بیشترین آمار مبتلایان کرونا در جهان است.

آمار 10 کشور اول فوتی‌های ناشی از کرونا به شرح زیر است؛ اعداد داخل پرانتز تعداد فوتی‌های جدید هر کشور است.

1. آمریکا 427 هزار و 635 نفر (3هزار و 427 نفر)

2. برزیل 216 هزار 475 نفر (هزار و 176 نفر)

3. هند 153 هزار و 376 نفر (155 نفر)

4. مکزیک 149 هزار و 84 نفر (هزار و 470 نفر)

5. بریتانیا 97 هزار و 329 نفر (هزار و 348 نفر)

6. ایتالیا 85 هزار و 162 نفر (488 نفر)

7. فرانسه 72 هزار و877 نفر (230 نفر)

8. روسیه 67 هزار و 971 نفر (559 نفر)

9. ایران 57 هزار و 294 نفر (69 نفر)

10. اسپانیا 55هزار و 441 نفر (فاقد آمار اعلامی جدید).kolay

منبع:شهر آرا نیوز