,

آمار کرونا تا ۵بهمن در کل جهان

فوتی‌های ناشی از کرونا در جهان با رشد ۱۳ هزار و ۸۲۳ نفری در یک روز به تعداد ۲ میلیون و ۱۳۰ هزار و ۳۴۱ نفر رسیده است.

آمار بهبود یافتگان نیز به ۷۱ میلیون و ۳۶۹ هزار و ۷۸۸ نفر رسیده است.

آمار مبتلایان ۱۰ کشور اصلی درگیر شیوع کرونا به شرح زیر است؛ اعداد داخل پرانتز تعداد مبتلایان جدید هر کشور است.

۱.آمریکا ۲۵ میلیون و ۵۶۶ هزار و ۷۸۹ نفر (۱۷۲ هزار و ۹۱۳ نفر)

۲. هند ۱۰ میلیون و ۶۵۵ هزار و ۴۳۵ نفر (۱۴ هزار و ۸۹۱ نفر)

۳. برزیل ۸ میلیون و ۸۱۶ هزار و ۲۵۴ نفر (۶۱ هزار و ۱۲۱ نفر)

۴. روسیه ۳ میلیون و ۶۹۷ هزار و ۲۷۳ نفر (۲۰ هزار و ۹۲۱ نفر)

۵. بریتانیا ۳ میلیون و ۶۱۷ هزار و ۴۵۹ نفر (۳۳ هزار و ۵۵۲ نفر)

۶. فرانسه ۳ میلیون و ۳۵ هزار و ۱۸۱ نفر (۲۳ هزار و ۹۲۴ نفر)

۷. اسپانیا ۲ میلیون و ۶۰۳ هزار و ۴۷۲ نفر (فاقد آمار اعلامی جدید)

۸. ایتالیا ۲ میلیون و ۴۵۵ هزار و ۱۸۵ نفر (۱۳ هزار و ۳۳۱ نفر)

۹. ترکیه ۲ میلیون و ۴۲۴ هزار و ۳۲۸ نفر (۵ هزار و ۸۵۶ نفر)

۱۰. آلمان ۲ میلیون و ۱۳۷ هزار و ۶۸۹ نفر (۱۲ هزار و ۴۲۸ نفر)

گفتنی است ایران در این فهرست با ۱ میلیون و ۳۶۷ هزار و ۳۲نفر مبتلا و ۶ هزار و ۲۰۷ مبتلا جدید شانزدهمین کشور با بیشترین آمار مبتلایان کرونا در جهان است.

آمار ۱۰ کشور اول فوتی‌های ناشی از کرونا به شرح زیر است؛ اعداد داخل پرانتز تعداد فوتی‌های جدید هر کشور است.

۱. آمریکا ۴۲۷ هزار و ۶۳۵ نفر (۳هزار و ۴۲۷ نفر)

۲. برزیل ۲۱۶ هزار ۴۷۵ نفر (هزار و ۱۷۶ نفر)

۳. هند ۱۵۳ هزار و ۳۷۶ نفر (۱۵۵ نفر)

۴. مکزیک ۱۴۹ هزار و ۸۴ نفر (هزار و ۴۷۰ نفر)

۵. بریتانیا ۹۷ هزار و ۳۲۹ نفر (هزار و ۳۴۸ نفر)

۶. ایتالیا ۸۵ هزار و ۱۶۲ نفر (۴۸۸ نفر)

۷. فرانسه ۷۲ هزار و۸۷۷ نفر (۲۳۰ نفر)

۸. روسیه ۶۷ هزار و ۹۷۱ نفر (۵۵۹ نفر)

۹. ایران ۵۷ هزار و ۲۹۴ نفر (۶۹ نفر)

۱۰. اسپانیا ۵۵هزار و ۴۴۱ نفر (فاقد آمار اعلامی جدید).kolay

منبع:شهر آرا نیوز