راه های درمان افسردگی با کتاب

افسردگی یک چیز بسیاربیشتر از گذراندن دو روز بد است.افسردگی میتواند بر خیلی از رفتار ها تصمیم گیری های شما اثر بگذارد.پس در این مطلب با سه کتاب درمان افسردگی را به شما معرفی میکنیم.kolay

1. کتاب چرا مردان در خانه سکوت می‌کنند؟

کتاب چرا مردان در خانه سکوت می کنند از بهترین کتاب های درمان افسردگی

در دنیا به افسردگی مردان بسیار کم توجه میشود ولی نوسنده این مطلب این کتاب را به افسردگی مردان اختصاص داده.نویسنده این کتاب طبق آزمایشات و تحقیقاتی که روی مردان افسرده انجام دادند تجزیه و تحلیل میکند.و تقاوت های افسردگی در مردان و زنان را میگوید.

2. کتاب خوش‌بینی آموخته‌شده

کتاب خوش بینی آموخته شده از بهترین کتاب های درمان افسردگی

این کتاب هم مانند کتاب«چرا افسردگی» برای از بین بردن افکار منفی  و افسردگی تلاش کرده است.که این کتاب هم به نوبه خود از بهترین و مهم ترین کتاب های از بین بردن افسردگی است.

3. کتاب به خویشتن جدیدتان خوش‌آمد بگویید!

کتاب به خویشتن جدیدتان خوش‌آمد بگویید! نگاهی نو به افسردگی و درمان آن در زنان از بهترین کتاب های درمان افسردگی

در دنیا از هر پنج زن یک زن روز خود را به قرص و دارو شروع میکند .نویسندگان این کتاب تلاش کرده اند طی یک ماه بدون استفاده از دارو مشکلات افسردگی زنان را درمان کنند.این به این دلیل است که نویسنده گان این کتاب بر اساس سال ها تجربه این کتاب را نوشته اند.