چند نکته در هنگام خرید کیف مناسب

یکی از دشوار ترین کار ها برای بانوان انتخاب کیف مناسب با استایل است.مطمئنن شما نیز درگیر این نوع مسائل شده اید.شما یاید برخی فاکتور ها را در نظر بگیرید که شما را بی نظیر و بی کم و کسری نشان دهد.۱-نوع پوشش و استیل شما۲-رنگ و جنس۳-هیکل و فرم بدن شما.

۱.نوع پوشش و استیل شما

در گام اول باید به نوع پوشش و استیل شما و همچنین باید به این توجه کنید که نوع پوشش باید در قدم اول مناسب با مکان و موقعیتی باشد.شما باید از لباس های مناسب  این مکان را استفاده کنید.

۲.رنگ و جنس

رنگ و جنس در گام دوم به تناسب رنگی خود توجه کنید، باید به گونه ای انتخاب که نه تنها از نظر رنگ و  بلکه از جنس نیز باید با دیگر رنگ های لباس شما هم خوانی داشته باشد. می توانید از رنگ های مشکی،طوسی استفاده کنید چرا که با همه رنگ ها همخوانی دارد.

۳.هیکل و فرم بدن شما

آخرین و موثر ترین راه که خیلی به شما کمک خواهد چه در زندگی شما چه در پوشش شما رژیم گرفتن و در نظر داشتن اندام خود است.چرا که اگر این نکته را در نظر نداشته باشید  در انتخاب کیف مناسب به مشکل خواهید خورد چرا که اگر کیف مناسب اندام خود را را درست انتخاب نکنید ممکن است شما را کوتاه یا بلند یا لاغر یا چاق نشان دهد. اگر لاغر هستید از کیف های بزرگ استفاده نکنیدچرا که شما را بیشتر کوچک نشان میدهد.اگر چاق هستید از کیف های کوچک استفاده نکنید اگر هم میخواهید کیف مناسب انتخاب کنید کیف شما باید متوسط بزرگ باشد.کسانی که میخواهند بلندتر به نظر بیایند از کیف با بند بلند استفاده کنند.اگر هم قد بلندی دارید شما در انتخاب خود آزادید ولی این نکته را در نظر داشته باشید که باید از کیف های کوچک دوری کنید.