کتاب راه درمان افسردگی

کتاب راه درمان افسردگی

افسردگی یک چیز بسیاربدتر ازگذراندن دو روز بد است.افسردگی میتواند بر خیلی از رفتار ها تصمیم گیری های شما اثر بگذارد.پس در این مطلب با سه کتاب درمان افسردگی را به شما معرفی میکنیم.

۱. شش گام برای مقابله با افسردگی

کتاب

کتاب

در جامعه ای که ما الان داریم در آن زندگی میکنیم که به آن جامعه مدرن نیز میگویند افسردگی در آن خیلی بیشتر شده است و این اصلا اتفاقی نیست.نویسنده درمطالب این کتاب به ما میگوید که بدن و افکار و ذهن انسان به گونه ای طراحی شده است که نمیتواند با کار بیش از اندازه یا بی خوابی های مکرر یا کم اشتهایی همیشه خوب عملکرد داشته باشد.

۲.افسردگی چرا؟

برخی از رفتار ها میتوانند مانند بنزین روی آتش افسردگی را افضایش دهند.این رفتار ها عبارتند از:کم بودن یا نداشتن اعتماد به نفس،بدبینی به هرچیزی حتی به آینده.

 

۳. با تغییر مغزتان زندگی‌تان را تغییر دهید

این کتاب یکی از بهترین کتاب های درمان افسردگی است.در این کتاب میگوید انسان هر چقدر هم که پیر باشد میتواند چیزی های جدیدی را یادبگیرد و میتواند نمونه های فکری خود را تغییر دهد.