ساعت های دیواری و تزئینی مخصوص نشمین و پذیرایی، ساعت دیواری اختصاصی کودک ثابت و پاندولی، ساعت های اختصاصی و سفارشی شرکتی و تبلیغاتی