بایگانی برچسب برای: آهنگ

آهنگ و زندگی روزمره

آهنگ و زندگی روزمره

انسان های خیلی زیادی حامی آهنگ هستند و از آن در  مکان ها و موقعیت مختلف استفاده می‌کنند، اما شاید بیشتر ما ها ندانیم که آهنگ چه واکنشی بر مغز و بدن‌مان می‌گذارد. با توجه به اینکه آهنگ محیط عظیمی از زندگی تعداد زیادی از ما را تشکیل می‌دهد، جال…