بایگانی برچسب برای: استرس

دلایل استرس و اضطراب چیست؟
,

دلایل استرس و اضطراب چیست؟

نشانه استرس و اضطراب احساس خیلی بدی است که مواقی با آن روبه رو می‌شویم. این احساس در حقیقت واکنشی است که نسبت به رویدادها و شرایط دلهره‌آور زندگی در فرد ایجاد می‌شود. بنابراین این احساس هم جنبه فهمیدنی دارد و هم واکنش فیزیولوژیکی با خود به همراه دارد.اگر…