بایگانی برچسب برای: بورس

وضعیت بورس در ایران

یک کارشناس اقتصادی گفت: با مدیریت صحیح نقدینگی و هدایت آن به بازارهای مولدی مانند بورس، تولید نیز رونق می‌گیرد و تورم سیر نزولی به خود خواهد گرفت.