بایگانی برچسب برای: کنکور

,

خبر مهم برای دانش آموزان پایه دوازدهم

دانش‌آموزان پایه دوازدهم قبل از برگزاری امتحانات نهایی، شناسنامه عکسدار دریافت کنند.  اداره آموزش و پرورش شهر تهران: با توجه به حساسیت برگزاری امتحانات نهایی خرداد ١۴٠٢، تصحیح الکترونیکی و تاثیر ۴٠ درصدی سوابق تحصیلی در نتیجه کنکور سراسری، برای ت…