,

خبر مهم برای دانش آموزان پایه دوازدهم

دانش‌آموزان پایه دوازدهم قبل از برگزاری امتحانات نهایی، شناسنامه عکسدار دریافت کنند.

 اداره آموزش و پرورش شهر تهران:

با توجه به حساسیت برگزاری امتحانات نهایی خرداد ١۴٠٢، تصحیح الکترونیکی و تاثیر ۴٠ درصدی سوابق تحصیلی در نتیجه کنکور سراسری، برای تسریع و بهبود در خدمت رسانی و به منظور تسهیل در فرایند برگزاری امتحانات نهایی خرداد ١۴٠٢ همچنین با توجه به اجرای بخشنامه ابلاغ شده درباره موضوع یادشده؛ دانش آموزان پایه دوازدهم قبل از برگزاری امتحانات نهایی، شناسنامه عکسدار دریافت کنند.

 شرکت کنندگان در امتحانات نهایی، کارت شناسایی عکسدار (شناسنامه) و (کارت ملی برای دانش آموزان بزرگسال) همراه داشته باشند همچنین به‌روزآوری تصویر جدید برای شرکت‌کنندگان در امتحانات نهایی در سامانه «سیدا» توسط مدیران مدارس با هماهنگی کارشناسی فن آوری مناطق عملیاتی شود.