نوشته‌ها

,

ثبت خاطرات خوش شما با بالبینگ

بالبینگ فقط یک آباژور نیست بلکه یک خاطرست بالبینگ های کولای از یک شیشه خاص که فقط مختص این شرکت می باشد و هیچ یک از شرکت های دیگر از این نوع شیشه استفاده نمیکنند به خاطر همین است که شرکت ما با همه شرکت های حال حاضر فرق زیادی دارد.شما می توانی…

بالغ طبیعت نماد ماه شهریور

با توجه به علاقه مندی های خاص این ماه باید قبل از خریدن کادو باید چند نقطه را در نظر بگیرید که خیلی مهم است....

شیر نماد ماه مرداد

در کادو دادن به افرار مرداد ماهی باید خیلی دقت کنید،شما باید فرض کنید که...

خرچنگ نماد ماه تیر

تیر ماهی های عزیز به خانه یا وسایل خانه یا هر چیزی که به خانشان مربوط باشد علاقه دارندو...

دوقلو ها نماد ماه خرداد

شما می تونید برای متولدین این ماه که اکثر در حال ارتباط با دوستان یا نزیکان خود هستند و...

طفل شیر خوار طبیعت نماد ماه اردیبهشت

اردیبهشتی ها خیلی به گل و گیاه علاقه شدیدی دارند حتی...

قوچ نماد ماه فروردین

فروردینی ها گلم از هر نوع کادو گرفتن سورپرایز میشوندو...

ماهی نماد ماه اسفند

اسفندی های ما بسیار افراد درون گرایی هستند و صبور و خاکی هستند

مرد و دلو نماد ماه بهمن

بهمنی های عزیز خیلی آدمای خاکی هستند...

بز نماد ماه دی

دی ماهی ار آنجا که افراد مسئولیت پذیری هستن...

اسب با سیمای انسان نماد ماه آذر

آذر ماهی های گلم عاشق سفر هستد و بسیار راستگو اند...

عقرب نماد ماه آبان

متولدین این ماه چه آقا یا خانوم همشون کجنکاوند و خیلی به خودشان میرسند