نوشته های Yazdan

رنگ سال 2020، رنگ آبی کلاسیک

هر ساله وقتی به روزهای پایانی نزدیک میشویم، شرکت پانتون رنگ سال جدید را اعلام میکند. امسال رنگ آبی کلاسیک به عنوان رنگ سال 2020 انتخاب شد.